Uncategorized

LTA003 เที่ยวหลีเป๊ะวันเดียว

เที่ยวหลีเป๊ะวันเดียว

รหัสโปรแกรม : LTA003 เที่ยวหลีเป๊ะวันเดียว

ทัวร์หลีเป๊ะ one day trip เป็นโปรแกรม เที่ยวหลีเป๊ะวันเดียว สามารถเดินทางจากหาดใหญ่-ตรัง

9.00 น พร้อมกันที่ท่าเรือปากบาราหลังจากนั้นให้ท่านได้ลงเรือสปีดโบ๊ทเพื่อเริ่มโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ one day trip

9.30 น ออกเดินทางไปยัง เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ โดยแวะให้ท่านได้ถ่ายรูป เกาะละ ประมาณ 15- 20  นาที เกาะไข่เป็นเกาะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทัวร์สตูล

หลังจากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง ร่องน้ำจาบัง ให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการัง ซึ่งร่องน้ำจาบังนี้เป็นแหล่งดำน้ำที่มีปะการังที่มีสีสรรค์สวยงาม เนื่องจากเป็นปะการัง 7 สี นับว่าเป็นแหล่งปะการังที่สวยที่สุดเกาะหลีเป๊ะ และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่มาทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม ซึ่งเป็นเกาะที่มีหินที่สวยงามมาก ก่อนที่จะนำท่านชมหินสวยงามของเกาะหินงาม เราจะพาท่านดำน้ำดูปะการังบริเวณหลังเกาะหินงาม ซึ่งเป็นแหล่งที่มีปะการังที่สวยงามมากอีกเกาะหนึ่งของทะเลสตูล

12.00 น ออกเดินทางไปยัง เกาะราวี เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง(กล่อง)หลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น ออกเดินทางไปยัง เกาะยาง เพื่อให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการัง ซึ่ง เกาะยาง นี้เป็นเกาะที่มีปะการังผักกาดอยู่เป็นจำนวนมากมีปลากหลากชนิด

เดินทางต่อไปยัง เกาะอาดัง ให้ท่านได้นำน้ำที่ อ่าวสอง  ซึ่งเป็นอ่าวที่มีปะการังสวยงามของโปรแกรมเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

15.00 น เดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้ถ่ายรูป

15.30 น เดินทางกลับไปยังท่าเรือปากบารา

17.00 น เรือ speed boat เดินทางมาถึงท่าเรือปากบารา เป็นอันเสร็จสิ้นทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 วัน

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 1,680 บาท

เด็กราคาท่านละ 1,380 บาท

ราคานี้รวม :

 • เรือสปีดโบ๊ท
 • ค่าอุทยาน
 • หน้ากากและเสื้อชูชีพ
 • อาหารเที่ยง และเครื่องดื่ม
 • มัคคุเทศก์

หมายเหตุ :

 • โปรแกรมทัวร์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ทัวร์หลีเปีะวันเดียว

เที่ยวหลีเป๊ะ ไปเช้า เย็นกลับ

ทัวร์หลีเป๊ะ one day trip

วันเดย์ทริปหลีเป๊ะ

หากท่านต้องเช่ารถในตรัง ติดต่อ ตรังเช่ารถ

LTA002 ทัวร์เกาะรอกวันเดียว


รหัสโปรแกรม : LTA002 ทัวร์เกาะรอกวันเดียว

เกาะรอกนอก เกาะรอกใน

โปรแกรมทัวร์เกาะรอกวันเดียว จากตรัง การเดินทางไป ทัวร์เกาะรอกท่านสามารถเดินทางจากเกาะลันตาหรือภูเก็ตได้ แต่ราคาค่อนข้างจะสูง ฉะนั้นทริปเกาะรอก เดินทางจากตรังถือเป็นระยะทางที่ใกล้และประหยัดที่สุด ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือปากเมงประมาณ 1 ชั่วโมงโดยสปีทโบ้ทและ 2 ชั่วโมงโดยเรือหางยาว

ทัวร์เกาะรอก วันเดียวเป็นโปรแกรมที่เน้นการดำน้ำดูปะการังเป็นหลัก ซึ่งเกาะรอก จะประกอบด้วย เกาะรอกนอก และเกาะรอกใน และยังมีเกาะเล็กๆอยู่ระหว่างทั้งสองเกาะนี้ เกาะรอกเป็นเกาะที่มีปะการังที่สวยงาม มีชายหาดที่ขาวละเอียดดังแป้ง มีน้ำทะเลที่ใสสะอาดมาก บางครั้งช่วงน้ำลงท่านสามารถมองเห็นปะการังขณะที่ท่านอยู่บนเรือได้

โปรแกรม ทัวร์เกาะรอกวันเดียว

08:00 น. เจ้าหน้าที่รับท่านในตัวเมืองตรังหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

09:00 น. เดินทางมาถึง ท่าเรือปากเมง ลงชื่อทำประกัน รับประทานอาหารเช้า(ฟรี) หลังจากนั้นฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ทัวร์เกาะรอก วันเดียว จากมัคคุเทศก์

09:30 น. เจ้าหน้าที่เรียกท่านขึ้นเรือสปีทโบ้ท สวมชูชีพให้เรียบร้อยหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะรอก ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

10:30 น. เรือเดินทางมาถึงบริเวณ เกาะรอกใน ซึ่งเป็นเกาะที่มีปะการังที่สวยงามและมีปลานีโม่หลากชนิด ซึ่งจะให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการังโดยเริ่มดำน้ำแบบตามกระแสน้ำซึ่งจะไม่ให้ท่านรู้สึกเหนื่อย

11:15 น. พาท่านดำน้ำดูปะการังที่เกาะเล็กๆระหว่าง เกาะรอกนอก และ เกาะรอกใน ซึ่งมีปะการังที่สวยงามมาก

12:00 น. พาท่านขึ้นไปยังชายหาด เกาะรอกนอก ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยอุทยานเกาะรอก และจะให้ท่านได้รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ หลังอาหารเที่ยงให้ท่านได้สนุกกับการเล่นบนชายหาด เช่นถ่ายภาพ เล่นน้ำ หรือพักผ่อนบนชายหาด

14:00 น. พาท่านดำน้ำดูปะการังที่ เกาะรอกนอก ซึ่งเป็นเกาะที่มีปะการังสวยงามที่สุดของ ทัวร์เกาะรอก ท่านจะได้เห็นปะการังหลากชนิด และฝูงปลามากมาย

15:00 น. เดินทางกลับไปยัง ท่าเรือปากเมง

16:00 น. เรือเดินทางมาถึงท่าเรือปากเมง หลังจากนั้นขึ้นรถตู้ออกเดินทางสู่ เมืองตรัง

17:00 น. รถตู้เดินทางมาถึงในตัวเมืองตรัง แล้วส่งท่านกลับไปยังที่พัก

สิ้นสุด โปรกแรมทัวร์เกาะรอก ตรังจาก

ผู้ใหญ่ ราคา  1,600 บาท

เด็กอายุ 4 – 11 ขวบ ราคา 1,300 บาท

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากตัวเมืองตรัง
 • อาหารเช้า, อาหารเที่ยง (แบบบุฟเฟต์) รวมเครื่องดื่ม ผลไม้ อาหารว่าง
 • ค่าอุทยาน เฉพาะคนไทย คนต่างชาติต้องเสียท่านละ 400 บาท เด็ก 200 บาท
 • สน้อกเกิ้ล, เสื้อชูชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มัคคุเทศก์

หมายเหตุ

 • โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สภาพอากาศเป็นหลัก
 • โปรแกรมนี้เราสามารถรับลูกค้าที่พักบริเวณชายหาดปากเมง หรือ เกาะไหง ราคาจะลดอีก 100 บาทต่อท่าน

ข้อแนะนำในการเดินทาง

 • สื้อผ้า ท่านจะต้องมี 2 ชุด คือชุดเล่นน้ำและชุดเปลี่ยนเมื่อเล่นน้ำเสร็จ
 • รองเท้า ควรเป็นรองเท้ายาง ไม่ควรใช้รองเท้าหนังเด็ดขาดเพราะจะทำให้กาวหลุดง่ายเมื่อโดนทราย
 • หมวก ควรจะมี เนื่องจากที่เกาะรอกบางครั้งแดดจะแรง
 • ครีมกันแดด จำเป็นสำหรับผู้ที่ผิวไม่ค่อยทนต่อแสงแดด อาจจะทำให้ผิวของท่านลอกง่าย
 • ตีนกบ ถ้าหากท่านมี ก็ให้นำมาด้วยก็เป็นการดี เพราะจะช่วยให้ท่านว่ายน้ำสะดวกและสนุกกับการดำน้ำดูปะการังหรือถ้าหากท่านต้องการเก็บภาพใต้น้ำก็จะสะดวกในการดำลงไปใต้น้ำเพื่อถ่ายภาพ
 • กล้องถ่ายรูป นัปว่าเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าเป็นกล้องแบบกันน้ำก็จะเป็นการดียิ่ง

ขอบคุณภาพสวยๆจาก  golfnantawat

ข้อมูลต่างๆ