LTA008 ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ

ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ  เป็นทัวร์วันเดียว ไปเช้าเย็นกลับ  นำท่านชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดตรัง และสนุกกับการเล่นน้ำใน สระธรรมชาติ และ ให้ท่านได้แช่ น้ำอุ่น น้ำแร่จาก สระธรรมชาติ ซึ่งมีแหล่งกำเนิด จากบนหุบเขา หลังจากนั้น พาท่านลอดถ้ำ ที่ ถ้ำเล เขากอบ ซึ่งเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดตรัง

 

ทัวร์สระมรกต

8.30 นรับท่านในตัวเมืองตรังหลังจากนั้นเริ่ม ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ โดยออกเดินทางไปยัง อำเภอห้วยยอดเพื่อชมถ้ำที่สวยงามที่สุดใน จังหวัดตรัง คือ ถ้ำเลเขากอบ 

9.00 น รถเดินทางมาถึงบริเวณ ถ้ำเลเขากอบ หลังจากนั้นให้ท่านได้ลงเรือท้องแบนเพื่อเข้า ไปใน ถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหินงอกหินย้อย ที่ยังคงความสวยงามอยู่ ชม ถ้ำต่างๆ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำเจ้าสาว และ ถ้ำรากไทร หลังจากนั้น ตื่นเต้นกับการ ลอดถ้ำมังกร ที่มีความยาวประมาณ 350 เมตรชื่อ ถ้ำมังกร ซึ่งท่านจะต้อง นอนราบลงไปกับเรือ จนกระทั่งออกจากถ้ำ

10.00 น ออกเดินทางต่อไปยัง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อชม สระธรรมชาติ ที่สวยงามที่สุดของ จังหวัดกระบี่ คือ สระมรกต เป็น สระธรรมชาติ ที่อยู่กลางป่า มีน้ำสีเขียว มรกต ซึ่งเหมาะแก่การลงเล่นน้ำ

11.00 น เดินทางมาถึงบริเวณที่จอดรถของ สระมรกต กระบี่ หลังจากนั้นจะต้องเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางเส้นทางธรรมชาติอันเขียวขจี ระหว่างทาง ท่านอาจจะพบกับพันธุ์ไม้ ต่างๆ และ สระน้ำ ที่สวยงาม บางครั้ง ท่านอาจจะพบ สัตว์จำพวก นก กระรอก และสัตว์อื่นๆที่อยู่ในบริเวณนี้

เมื่อมาถึง สระมรกต กระบี่ แล้ว ให้ท่านได้สนุกกับการลงเล่นน้ำใน สระมรกต กระบี่ หรือ ถ่ายรูปมุมสวยๆของสระมรกต เอาไว้เป็นที่ระลึก ได้อีกด้วย

12.30 น รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหาร ครัวริมธาร คงสระมรกต คลองท่อม กระบี่

หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วเดินทางต่อไปยัง น้ำตกร้อน ซึ่งเป็นน้ำตกร้อน ที่ไหลมา จากภูเขา เป็นน้ำตกร้อนธรรมชาติ และ มีแร่ธาตุ เหมาะแก่การลงแช่น้ำ ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 30 – 40 องศา เซลเซียส

15.00 น เดินทางกลับไปยัง เมืองตรัง

17.00 น เดินทางมาถึง จังหวัดตรัง และ ส่งท่านกลับไปยัง โรงแรม เป็นอันสิ้นสุด ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อนและถ้ำเลเขากอบ

 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 1500 บาท

เด็กอายุ 4 ถึง 11 ขวบราคาท่านละ 1100 บาท

 

ราคานี้รวม

รถรับส่งจากตรัง อาหารเที่ยง ค่าธรรมเนียมเข้าชม มัคคุเทศก์

ทัวร์สระมรกตถ้ำเลเขากรอบเป็นทัวร์ รวบรวมระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่

ทัวร์น้ำตกร้อน กระบี่

น้ำตกร้อน กระบี่

ถ้ำเลเขากอบ

หรือ ท่านสามารถ เช่ารถขับเอง โดยเช่ารถกับ รถเช่าตรัง ท่านสามารถเที่ยวด้วยตัวท่านเอง มีอิสระ ในการเที่ยว

ข้อมูลต่างๆ