LTA009 ทัวร์ล่องแก่ง สตูล

โปรแกรม ทัวร์ล่องแก่ง สตูล เป็นโปรแกรมที่จะนำท่านล่องแก่งที่บ้านคลองลำโลน อ. มะนัง สตูลและ พาท่านชม ถ้ำภูผาเพชร สตูล ซึ่งเป็นถ้ำที่ใหญ่อันดับ 3 ของโลก

08:00 น. รับท่านในตัว เมืองตรัง หรือ สนามบินตรัง หรือ สถานีรถไฟตรัง หรือ บขส. ตรัง หลังจากนั้นออกเดินทางไปยัง อ. มะนัง จ. สตูล เพื่อชมถ้ำที่ใหญ่อันดับสามของโลก คือถ้ำภูผาเพชร สตูล

เมือเดินทางมาถึงบริเวณ ถ้ำภูผาเพชร จ. สตูล หลังจากนั้นพาท่านเดินขึ้นไปยัง ถ้ำภูผาเพชร ซึ่งระยะทางประมาณ 300 เมตร เมื่อถึงปาก ถ้ำภูผาเพชร แล้ว พบปะ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หลังจากนั้น นำท่านเข้าไปยังด้านในของถ้ำ ฟังการบรรยายเกี่ยวกับที่มาของ ถ้ำภูผาเพชร หลังจากนั้นพาท่าน ชม หินงอก หินย้อย ซึ่งเป็น หินงอก หินย้อย ที่สวยงามมาก มีประกายเพชรระยิบระยับ ยากที่หาถ้ำอื่นมาเปรียบได้ บางช่วงของ ถ้ำ จะเป็นที่สูง และ บางช่วงก็เป็นที่ต่ำ จนท่านได้ยินน้ำไหนของลำธารภายในถ้ำ

11:30 น. ออกเดินทางไปยังบ้านคลองลำโลน ซึ่งอยู่ที่ อ. ละงู จ. สตูล

12:00 น. เดินทางมาถึงบ้านคลองลำโลน ก่อนเริ่มทัวร์ล่องแก่ง ให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงริมคลองพร้อมกาแฟ

13:00 น. หลังอาหารเที่ยง ให้ท่านได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเริ่มทำ ทัวร์ล่องแก่ง สตูล ในครั้งนี้ เสร็จแล้วพาท่านไปยังจุดเริ่มต้นของการล่องแก่ง หลังจากนั้นให้ท่านได้เริ่มล่องแก่งไปตามกระแสน้ำที่เย็นฉ่ำ ผ่านหินที่มีกระแสน้ำที่เชี่ยวบ้างเป็นบางครั้ง แต่ไม่ถึงกับอันตราย การล่องแก่งคลองลำโลนนี้มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นและสัมผัสธรรมชาติของสองฝั่งคลองได้ ซึ่งผู้ที่มาล่องแก่งสตูลนี้มักจะชื่นชอบความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่ ซึ่งยังไม่ถูกทำลาย นอกจากนี้ท่านอาจจะได้พบกับกลุ่มเงาะป่าซาไก ซึ่งมีอยู่จำนวนมากอาศัยอยู่ในริเวณป่าแถบบนี้ และบางครั้งพวกเขาลงมาในหมู่บ้าน ซึ่งบ่อยครั้งผู้ที่มาทัวร์ล่องแก่งสตูล จะเจอกับพวกเขา

เมื่อสิ้นสุดระยะทางของล่องแก่งบ้านคลองลำโลน พาท่านกลับไปยังสำนักงานของการล่องแก่งเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า

15:00 น. ออกเดินทางไปยัง น้ำตกวังสายทอง ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงามมาก ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็ที่ระลึก

15:30 น. เดินทางกลับไปยังเมืองตรัง

17:00 น. เดินทางมาถึงตัวเมืองตรัง และส่งท่านกลับไปยังโรงแรม

เสร็จสิ้นโปรแกรม ทัวร์ล่องแก่ง สตูล คลองลำโลน มะนัง สตูล

ผู้ใหญ่ ราคา  1,500 บาท

เด็กอายุ 4 – 11 ขวบ ราคา 1,000 บาท

จัดจำนวนขั้นต่ำ 2 ท่าน

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากตัวเมืองตรัง
  • อาหารเที่ยง รวมเครื่องดื่ม ผลไม้ อาหารว่าง
  • ค่าธรรมเนียมถ้ำภูผาเพชร และ ล่องแก่ง
  • มัคคุเทศก์
  • ยานพหนะ

หมายเหตุ

  • โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สภาพของปริมาณน้ำที่ล่องแก่ง

ข้อแนะนำในการเดินทาง

  • สื้อผ้า ท่านจะต้องมี 2 ชุด คือชุดเล่นน้ำและชุดเปลี่ยนเมื่อเล่นน้ำเสร็จ
  • รองเท้า ควรเป็นรองเท้ายาง รัดส้น

กล้องถ่ายรูป นัปว่าเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าเป็นกล้องแบบกันน้ำก็จะเป็นการดียิ่ง

นอกจากนี้ ท่านสามารถไปได้ โดยท่านเอง โดย เช่ารถตรัง กับบริษัทของเรา

ทัวร์ล่องแก่ง สตูล และ ถ้ำภูผาเพชร สตูล ทัวร์ล่องแก่ง สตูล และ ถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล ทัวร์ล่องแก่ง สตูล และ ถ้ำภูผาเพชร สตูล ทัวร์ล่องแก่ง สตูล และ ชม ถ้ำภูผาเพชร จ. สตูล

ข้อมูลต่างๆ