แพ็คเก็จ ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

แพ็คเก็จ ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  รหัสโปรแกรม : LTB003

แพ็คเก็จ ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน เป็นโปรแกรมเที่ยวเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ชมวิถีชีวิตของชาวมุสลิมบนเกาะลังกาวี ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆของเกาะลังกาวี เช่น การขึ้นกระเช้า(Cable Car)เพื่อขึ้นไปยังยอดเขามัตจิจังเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงาม และพาท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ของพระนางมัสสุหรี ผู้ที่ถูกลงโทษประหารชีวิตเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีชู้ แต่นางเป็นผู้บริสุทธิ์เลือดออกมากลายเป็นสีขาว นางสาปเกาะลังกาวีให้มีอันเป็นไปถึงเจ็ดชั่วโคตร นอกจากนี้พาท่านชมพิพิธภัณฑ์อดีตนายกมหาเธร์ และพาท่านช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก

แพ็คเก็จ ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

 

วันแรก

8.30 น เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล และชี้แจงรายละเอียดแพ็คเก็จ ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน หลังจากนั้นผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

9.00 น ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ หลังจากนั้นออกเดินทางไปยัง เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย

10.30 น เรือเดินทางมาถึง เกาะลังกาวี หลังจากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเข้าประเทศมาเลเซีย

11.00 น. ก่อนเริ่มแพ็คเก็จทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน นำท่านรับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นเมือง เพื่อให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวลังกาวี

หลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้ว เราจะพาท่านย้อนรอยตำนานของพระนางเลือดขาว “พระนางมะห์สุหรี” โดยพาท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านอูลูมะละกา ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ของพระนางมะห์สุหรี ก่อนชมสถานที่ต่างๆ เราจะให้ท่านชมวีดีทัศน์ เกี่ยวประวัติความเป็นมาของพระนาง ว่านางเป็นใคร มาจากไหน และเหตุใดนางถึงถูกประหาร หลังจากการดูวีดีทัศน์แล้ว เราจะพาท่านชมสุสานและบ้านจริงของพระนางมะห์สุหรี พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

หลังจากนั้นพาท่านเดินทางต่อไปยังฝั่งตะวันตกของเกาะลังกาวี ซึ่งเป็นพื้นที่หุบเขา เพื่อนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือเคเบิ้ลคาร์ขึ้นไปยังยอดเขามัตจิจัง ด้านบนของ ยอดเขามัตจิจัง ท่านสามารถมองเห็น ทิวทัศน์ที่สวยงามของรอบๆเกาะลังกาวีและเกาะตะรุเตาได้ ซึ่งท่านสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้

ช่วงเย็นพาท่านช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ตลาดกั๊ว ซึ่งเป็นแหล่งช๊อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเกาะลังกาวี มีสินค้าราคาถูกมากมาย เช่น นาฬิกา กระเป๋าเดินทาง น้ำหอม ถ้วยชาม และอื่นๆอีกมากมาย

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตรคาร

หลังรับประทานอาหารค่ำพาท่านเข้าพักที่ โรงแรมนาโกย่าอินน์

 

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เช็คเอ้าท์แล้วออกเดินทางไปยัง Galeria Perdana คือพิพิธภัณฑ์อดีตนายกมหาเธร์ ซึ่งเป็น พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของที่กำนัลหรือของที่ระลึกจากประเทศต่างๆที่ท่านได้รับมาสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียและทุกของทุกชิ้นได้ถูกมารวมไว้ที่นี่

10.00 น. เดินทางไปยัง ท่าเรือกั๊ว ก่อนเช็คอินตั๋วเรือพาท่านถ่ายรูปที่ ดาตารันลัง หรือจตุรัสนกอินทรีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี

11.00 น. เช็คอินตั๋วเรือและผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทางเพื่อออกจากประเทศมาเลเซีย

12.30 น. เรือเฟอร์รี่ออกเดินทางจากท่าเรือกั๊วสู่ท่าเรือตัมมะลัง จ. สตูล

13.30 น. เรือเฟอร์รี่เดินทางมาถึงท่าเรือตัมมะลัง ผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทาง หลังจากนั้นอำลามัคคุเทศก์ สิ้นสุดโปรแกรมเที่ยวลังกาวี 2 วัน 1 คืน

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ : 3500 บาท

เด็ก : 3000 บาท

ราคานี้รวม

ตั๋วเรือเฟอรรี่ไปกลับ
ที่พัก 1 คืน ที่นาโกยาอินน์หรือเทียบเท่า
อาหาร 3 มื้อ
มัคคุเทศก์
ค่าค่าชมสถานที่ต่างๆเฉพาะที่ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ารถเที่ยวบนเกาะลังกาวี

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบางโปรแกรมถ้าหากสภาพอากาศไม่อำนวย โดยไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้

แพ็คเก็จทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน แพ็คเก็จทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน แพ็คเก็จทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน แพ็คเก็จทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืนแพ็คเก็จทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืนแพ็คเก็จทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมเทัวร์ลังกาวีวันเดียว

เรายังมีโปรแกรมเที่ยวอีกมากมาย www.tour-in-trang.com

บริการ รถเช่าขับเอง รถเช่าตรัง

ข้อมูลต่างๆ