LTC003 ทะเลตรัง เกาะรอก พักเกาะ 1 คืน และเมืองตรัง 1 คืน

โปรแกรมทัวร์ดำทะเลตรัง ทัวร์เกาะรอก ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ พักบนเกาะไหง 1 คืน และเมืองตรัง 1 คืน ชม ถ้ำมรกต ตรัง เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะรอกนอก และเกาะรอกใน

 

 

วันแรก

8.00 น รับท่านในตัวเมืองตรังหลังจากนั้นออกเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง ก่อนลงเรือเราจะมีบริการอาหารเช้า ฟรี

9.30 น เจ้าหน้าที่เรียกท่านลงเรือหลังจากนั้นออกเดินทางไปยังถ้ำมรกตซึ่งอยู่ที่เกาะมุกระหว่างทางมัคคุเทศก์จะบรรยายในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในทะเลตรัง

10.15 น เรือเดินทางมาถึงหน้าปากถ้ำมรกตหลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะให้ท่านลงน้ำตั้งแถว เรียงหนึ่งแล้วมัคคุเทศก์จะเป็นคนร่าตั้งเข้าไปในถ้ำมรกตซึ่งจะผ่านอุโมงค์เมื่อประมาณ 100 เมตรท่านจะพบกับหาดทรายที่สวยงามน้ำทะเลสีเขียวมรกตและล้อมรอบด้วยหน้าผาที่สูงตระหง่านและพันธุ์ไม้นานาชนิดหลังจากนั้นให้ท่านสนุกกับการถ่ายรูปในถ้ำมรกต

11.00 น เมื่อได้เวลาอันสมควรหลังจากนั้นออกเดินทางไปยังเกาะกระดานเพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะกระดานเป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงามและน้ำทะเลที่ใสมีปะการังเป็นจำนวนมากและเกาะกระดานยังเป็นเกาะที่จัดวิวาห์ใต้สมุทรของแต่ละปีอีกด้วย

11.30 น เรือเดินทางมาถึงเกาะกระดานปะการังตะวันออกของเกาะซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเกาะกระดาน

12.00 น  น รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ

หลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วให้ท่านขึ้นไปยังหาดเกาะกระดานเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหรือท่านสามารถลงเล่นน้ำบริเวณริมชายหาดเกาะกระดานได้

13.30 น  เมื่อได้เวลาอันสมควรหลังจากนั้นออกเดินทางไปยังเกาะเชือกเพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยงามอีกเกาะหนึ่งของทะเลตรัง

14.10 น เรือเดินทางมาถึงบริเวณเกาะเชือกหลังจากนั้นจะให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการัง

15.00 น ออกเดินทางไปยังเกาะไหง เช็คอินเข้าพักที่เกาะไหแฟนตาซีรีสอร์ทหรือเทียบเท่า

หลังจากเช็คอินเข้าที่พักเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

7.00 น บริการอาหารเช้าระวังอาหารของรีสอร์ท

10.00 น  Check Out แล้วออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat ไปเกาะรอก

11.00 น เรือสปีดโบ๊ทเดินทางมาถึงเกาะรอกหลังจากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังที่หน้าเกาะรอกในซึ่งเป็นเกาะที่มีปะการังอยู่เป็นจำนวนมากและที่เกาะนี้ยังมีปลานีโม่มากมาย หลากชนิดอีกด้วย

หลังจากนั้นพาท่านดำน้ำที่ เกาะเล็กๆระหว่างเกาะรอกนอก และเกาะรอกในซึ่งเป็นเกาะที่มีปะการังที่สวยงามอีกเกาะหนึ่งของโปรแกรมทัวร์เกาะรอก

12.00 นรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่บนเกาะรอกนอก หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกกับการเล่นน้ำหรือถ่ายรูปบนเกาะรอกนอกได้

13.30 น ออกเดินทางไปดำน้ำต่อไปยัง เกาะรอกนอกซึ่งเป็นเกาะที่มีปะการังอยู่เป็นจำนวนมากและนอกจากนี้ยังมีปลามากมายอีกด้วย

14.30 น เดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง

16.00 น เรือเดินทางมาถึง ท่าเรือปากเมง หลังจากนั้นเดินทางต่อเข้าสู่เมืองตรัง

17.00 น รถตู้เดินทางมาถึงตัวเมืองตรังพาท่านเข้าพักที่โรงแรมบ้านอ่าวทอง 1 คืนไม่มีอาหารเช้า หลังจากเช็คอินเสร็จแล้วท่านสามารถเดินชมเมืองตรังด้วยตัวท่านเองได้หรือท่านสามารถชิมอาหารอร่อยๆของเมืองตรังได้

 

วันที่สาม

09.00 น  check out ออก ออกเดินทางสู่อำเภอห้วยยอดเพื่อชมถ้ำที่สวยงามของจังหวัดตรังคือถ้ำเลเขากอบ

9.30 น  น เดินทางมาถึงถ้ำเลเขากอบ หลังจากนั้นนั่งเรือแคนนูท้องแบนเพื่อเข้าไปในถ้ำชมหินงอกหินย้อยของถ้ำต่างๆเช่นถ้ำคนธรรพ์  ถ้ำรากไทร  และถ้ำเจ้าสาว นอกจากนี้ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการลอดถ้ำที่มีความยาวประมาณ 350 เมตรซึ่งท่านจะต้องนอนราบไปกับเรือตลอดจนออกจากถ้ำ

11.00 น เดินทางสู่เมืองตรังแวะซื้อของฝากหลังจากนั้นส่งท่านไปยังสนามบินตรัง

 

สิ้นสุดโปรแกรมทัวร์ทะเลตรังเกาะรอก 3 วัน 2 คืน

 

ผู้ใหญ่ จำนวน 2 ท่านราคา ต่อท่าน 5500 บาท

จำนวน   3 ท่านขึ้นไปราคา 4980 บาท

เด็ก 3 – 10 ลด 20 เปอร์เซ็นต์ของราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้รวม

  • รถตู้ไปกลับ ตรัง-ปากเมง
  • เรือทัวร์และเรือสปีดโบ๊ท
  • ค่าอุทยาน
  • อาหาร 3 มื้อ
  • คืนที่พัก 2 คืนบนเกาะไหง 1 คืน และในตัวเมือง 1 คืน
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่ารถและค่าเรือ ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ข้อมูลต่างๆ