ทัวร์ตรัง เกาะรอก พักเกาะไหง 2 คืน

โปรแกรม ทัวร์ตรังเกาะรอก พักบนเกาะไหง 2 คืน ชม ถ้ำมรกต ตรัง เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะรอกนอก และเกาะรอกใน เป็น แพ็คเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำทะเลตรัง และ เกาะรอก

วันแรก

8.00 น ทัวร์ตรัง กาะรอก รับท่านในตัวเมืองตรัง เพื่อเริ่มทำ ทัวร์ตรัง กาะรอก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง ก่อนลงเรือเราจะมีบริการอาหารเช้า ฟรี

9.30 น เจ้าหน้าที่เริ่มเรียกท่านเพื่อลงเรือหลังจากนั้นออกเดินทางไปยัง ถ้ำมรกต ซึ่งอยู่ที่เกาะมุก ระหว่างทางมัคคุเทศก์จะบรรยายในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของ ทะเลตรัง

10.15 น เรือเดินทางมาถึงปาก ถ้ำมรกต หลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะให้ท่านตั้งแถวในน้ำ แล้วลากท่านเข้าไปใน ถ้ำมรกต ซึ่งจะต้องผ่านอุโมงค์มืดความยาวประมาณ 100 เมตร หลังจากนั้นท่านจะพบกับหาดทรายที่สวยงาม น้ำทะเลสีเขียวมรกตและล้อมรอบด้วยหน้าผาที่สูงตระหง่านและพันธุ์ไม้นานาชนิดหลังจากนั้นให้ท่านสนุกกับการถ่ายรูปใน ถ้ำมรกต

11.00 น เมื่อได้เวลาอันสมควรหลังจากนั้นออกเดินทางไปยังเกาะกระดานเพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะกระดานเป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงามและน้ำทะเลที่ใสมีปะการังอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ เกาะกระดาน ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงานวิวาห์ใต้สมุทรของแต่ละปีอีกด้วย

11.30 น เรือเดินทางมาถึงเกาะกระดาน พาท่านดำน้ำดูปะการัง ฝั่งตะวันออกของเกาะซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเกาะกระดาน

12.00 น  น รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือแบบบุฟเฟต์ (มื้อที่ 1)

หลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วให้ท่านได้ขึ้นไปยังชายหาดเกาะกระดานเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหรือท่านสามารถเล่นน้ำบริเวณริมชายหาด เกาะกระดาน ได้

13.30 น  เมื่อได้เวลาอันสมควรหลังจากนั้นออกเดินทางไปยัง เกาะเชือก เพื่อดำน้ำดูปะการัง เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยงามอีกเกาะหนึ่งของทะเลตรัง

14.10 น เรือเดินทางมาถึงบริเวณเกาะเชือกหลังจากนั้นจะให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการัง

15.00 น ออกเดินทางไปยังเกาะไหง เช็คอินเข้าพักที่เกาะไหแฟนตาซีรีสอร์ทหรือเทียบเท่า

หลังจากเช็คอินเข้าที่พักเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2)

วันที่สอง

7.00 น บริการอาหารเช้าระวังอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

10.00 น  ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat ไปยัง เกาะรอก

11.00 น เรือสปีดโบ๊ทเดินทางมาถึงเกาะรอกหลังจากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังที่หน้าเกาะรอกในซึ่งเป็นเกาะที่มีปะการังอยู่เป็นจำนวนมากและที่เกาะนี้ยังมีปลานีโม่มากมาย หลากชนิดอีกด้วย

หลังจากนั้นพาท่านดำน้ำที่ บริเวณเกาะเล็กๆระหว่างเกาะรอกนอก และเกาะรอกในซึ่งเป็นเกาะที่มีปะการังที่สวยงามอีกเกาะหนึ่งของโปรแกรมทัวร์เกาะรอก

12.00 น รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่บนเกาะรอกนอก  (มื้อที่ 4)

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกกับการเล่นน้ำหรือถ่ายรูปบนเกาะรอกนอกได้

13.30 น ออกเดินทางไปดำน้ำต่อไปยัง เกาะรอกนอกซึ่งเป็นเกาะที่มีปะการังอยู่เป็นจำนวนมากและนอกจากนี้ยังมีปลามากมายอีกด้วย

14.30 น เดินทางกลับสู่ ที่พัก ที่ เกาะไหง

หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท (มื้อที่ 5)

วันที่สาม

07.00 น รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6)

09.00 น  check out แล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

10.30 น  น เดินทางมาถึงท่าเรือปากเมง

หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองตรังแวะซื้อของฝากหลังจากนั้นส่งท่านไปยังสนามบินตรัง

สิ้นสุดโปรแกรมทัวร์ทะเลตรังเกาะรอก 3 วัน 2 คืน

ถ้าหากท่านต้องการเช่ารถ เพื่อขับเอง สามารถติดต่อ ตรังรถเช่า ซึ่งให้เช่ารถราคาถูก

ผู้ใหญ่ จำนวน 2 ท่านราคา ต่อท่าน 5900 บาท

จำนวน   3 ท่านขึ้นไปราคา 5500 บาท

เด็ก 3 – 10 ลด 20 เปอร์เซ็นต์ของราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม

  • รถตู้ไปกลับ ตรัง-ปากเมง
  • เรือทัวร์และเรือสปีดโบ๊ท
  • ค่าอุทยาน
  • อาหาร 6 มื้อ
  • คืนที่พัก 2 คืนบนเกาะไหง ที่เกาะไหแฟนตาซีรีสอร์ท
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่ารถและค่าเรือ ทั้งไปและกลับ

หมายเหตุ

# โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ข้อมูลต่างๆ